İdari Birimler
19 Nisan 2022

      Maaş ve Mutemetlik

      Satın Alma Birimi

      TİG

      Faturalama

      Personel Özlük

      Kalem- Evrak Kayıt

      Bilgi İşlem

      Güvenlik Hizmetleri

      Kalite Yönetim Birimi

      Verimlilik Birimi

      Organ Bağışı Koordinasyon Birimi 

      Çalışan Güvenliği Birimi

      Hasta Hakları Birimi

      İstatistik

      Stok Yönetimi ve Ambar & Ayniyat

      Eğitim Hemşireliği

      Eczane Birimi

      Kanser Kayıt Birimi

      İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

      Enfeksiyon Hemşireliği