Kalite Politikamız
05 Nisan 2022

KALİTE POLİTİKAMIZ

İlgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde kurum şartlarının tam ve etkin bir şekilde kullanımıyla hizmet verdiğimiz hastalarımıza hasta hakları doğrultusunda doğru teşhis ve tedavi yöntemleri uygulayarak zamanında, kaliteli, güvenilir, tercih edilen sağlık hizmeti sunmak, hastaların ve çalışanların memnun olacağı sürekli gelişen etkin bir yönetim ve uygulama ana politikamızdır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

·         Kalite ve Üretkenlik; hizmet üretiminde kaliteden asla taviz vermeden sistemli izlemeler yaparak, elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmak.

·         Kurumsal verimlilik; modern çağın gereklerine uygun, tüm alanlarda halkla bütünleşen düzenlemeler sayesinde verimli hastane hizmeti sağlayan kuruluş olmak.

·         Hasta hakları; hasta haklarına saygının ön planda olduğu etik kurallara uygun sağlık sunumunun geliştirilerek bölge hastanelerine örnek olmak.

·         Memnuniyet; hem hizmet verdiğimiz hastalarımızın hem de beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın memnuniyetinin ön planda tutulduğu, iletişimin teknoloji ile beraber her alanda aktif kullanıldığı bir kurum politikası geliştirmek.

·         İletişim; Bölgedeki sağlık ve sağlık dışı kurumlarla iyi ilişkiler geliştirerek sağlık hizmetlerine yönelik kampanyalara katılma ve/veya destek olma konusunda işbirliğine gitmek.

·         Eğitim; sağlık hizmetleri eğitimlerinin gerek hasta ve hasta yakınlarına, gerek hasta olmayanlara ulaşmasını destekleyen, bünyesindeki sağlık personellerinin mesleki gelişimleri için gerekli ortam ve kolaylıkları sağlayan, stajyer sağlık personelinin kurum içi mesleki gelişimine katkıda bulunan bölgesinde lider sağlık kurumu olmak temel değerlerimizdir.