Amaç ve Hedeflerimiz

1.Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek amacıyla; 

 Uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak hedeflenmiştir. 

2.Hastalarımızın güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek amacıyla; 

Hasta güvenliği konusunda Sağlıkta Kalite standartlarının hastanemizde uygulanmasını sağlamak.

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.

Hasta haklarının korunmasını sağlamak.

Hasta memnuniyet oranını % 90 nın üzerinde tutmak hedeflenmiştir. 

3.Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek amacıyla;

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi. 

Çalışan memnuniyet oranını % 80 nin üzerinde tutmak hedeflenmiştir. 

4.Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek amacıyla;

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek hedeflenmiştir. 

5.Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak hedeflenmiştir. 

6.Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak amacıyla; 

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma hedeflenmiştir.