Değerlerimiz
26 Nisan 2022

  •  DEĞERLERİMİZ

Hasta/hasta yakını önceliğine önem vermek ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet etmek
•Çalışanların dayanışmasını ve motivasyonunu sağlamak
•Ölçümlere dayalı hizmet planlaması ve üretimi yapmak
•Eğitim ve gelişimde süreklilik sağlamak
•Kaynakları etkin kullanmak
•Önyargısız yaklaşımı benimsemek
•Bilimsel ve etik kurallar ile çalışmak
•Kalıcı güven oluşturmak
•Kalite standartlarını sağlamak, değişen koşullar ve ihtiyaç doğrultusunda iyileştirme sağlamak
•Sağlık sektöründeki gelişmelerin takibini sağlamak
•Ekip çalışması gücüne inanmak
•Sürdürebilir başarıyı ve kurum kültürünü korumak ve zenginleştirmek
•Hasta haklarını ve gizliliğini korumak
•Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı kalmak
•Çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları güvenliği sorumluluğunu taşımak, riskleri en aza indirmek